Ana Sayfa : Hakkımızda : Kuruluş Amacı

Kuruluş Amacı

  • Türkiye'de beyin ve omurilik tümörleri konusundasağlıklı demografik verileri toplamak.
  • Deneysel çalışmalarda güncel uluslararası düzeye ulaşmak.
  • Tümör cerrahisindeki tartışmalı noktaları gündeme getirmek.
  • Malign olgularda ek tedavi yöntemlerinin yerini vurgulamak.
  • Yetişmekte olan beyin cerrahlarını nöroonkolojiye yönlendirmek.
  • Genel onkoloji prensiplerini ve kanser hastalarında tedavi etkinliğideğerlendirme esaslarını, söz konusu olguları ameliyat eden tümNöroşirürjiyenlerle paylaşmak.
  • Türk Nöroşirürji Derneği toplantılarında nöroonkoloji konusunda deneyimliulusal ya da yabancı konuşmacıları sunabilmek.
  • Santral sinir sistemi tümörleri konusunda kurumlararası işbirliğiniartırmak ve gelecekte çok kurumlu tedavi protokolleri oluşturmak.
  • Hasta üzerinde gen tedavisi, progenitör hücre uygulamalarının etiksorunlarında yol gösterici, belirleyici rol oynamak.
  • Santral sinir sistemi tümörleri ile ilişkili yurtdışı platformlardaTürkiye'nin temsil edilmesini ve aktif rol almasını hızlandırmak.
   
 
© 2019 TURNOG. Tüm Hakları Saklıdır Gizlilik | Kullanım Şartları | Site Haritası  
 LookUs & Online Makale