Ana Sayfa : TURNOG Toplantıları : TNDer Nöroonkolojik Cerrahi Grubu (TUR-NOG) Sempozyumu

TNDer Nöroonkolojik Cerrahi Grubu (TUR-NOG) Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarım;
 
2006 yılı TND Nöroonkolojik Cerrahi Grubu (TUR-NOG) Sempozyumu İstanbul’da yapılacak ve iki gün sürecektir. Bu toplantıda amaç Türk Nöroşirurjisinin nöroonkolojinin temel alanlarındaki durumunu ortaya koyacak geniş katılımlı bir çalışmayı başlatmaktır.
 
Sempozyumun konu işleme formatı şu şekilde olacaktır: Örneğin ‘meningiom’ oturumunda yeralan üç konuşmacıdan ilki çağdaş, önerilen, meningiom yönetimi algoritmalarını, bu algoritma(lar)daki bilginin güvenirlilik derecesini ve güncel sorunları anlatacaktır. İkinci konuşmacı ülkemizdeki meningiom yönetimi konusundaki durumu, klinik sorunları, ilk konuşmacının anlattığı “önerilen” düzeye ulaşmak için gerekli önerileri ve ülkemizden konuyla ilişkili çıkan klinik çalışmalara değinecektir. Üçüncü konuşmacı ise meningiom ile ilişkili ülkemizde yapılan laboratuar çalışmalarının, bu konudaki çeşitli merkezlerde bulunan olanakların ve laboratuar çalışmalarının dünyadaki yönlenişi hakkında bilgi verecektir. Konuşmaların sonunda oluşturulması planlanan ‘TURNOG- Meningiom’ grubuna katılmak isteyenler belirlenecektir. Böylelikle belirlenen nöroonkolojik konular ile ilişkili çalışma grupları oluşturulmuş olacaktır.
Konuşmacıların başlatacağı çalışmaları bu gruplar 2.gün belirleyecekleri plan çerçevesinde genişletecekler ve ilgili konularda raporları (örneğin ‘Türkiye’nin Meningioma Durumunu’) hazırlayacaklardır. Bu raporlar TND-TURNOG bünyesinde yayınlanacaktır.
 
Oniki çalışma grubu şu konularda oluşturulacaktır: Meningiomlar, Hipofiz Adenomları, Vestibüler Schwannomalar, Kraniofarenjiomlar, Metastazlar, Medulloblastomlar, Yüksek Evreli Glial Tümörler, Düşük Evreli Glial Tümörler, Metastazlar, Pineal Bölge Tümörleri, İntrameduller Spinal Tümörler, Türk Nöropatolojisinin Durumu ve Hedefleri, ve Türk Nöroonkoloji Tarihi.
 
Anlaşılacağı üzere bu sempozyum Türk Nöroonkolojisinin durumunu belirleyen bir final toplantısı değil, gelecek çalışmaları yönlendirmede yararlı, temeli oluşturacak ilk toplantı olacaktır. Bu amacın gerçekleşmesi çalışma gruplarının gönüllü kişilerce oluşturulmasına ve verimlilikle çalışmasına bağlıdır. Yukarıdaki alanlarda yapılmış çalışmaları olan ya da gelecekte çalışma hedefleri olan meslektaşlarımızın katılım ve katkıları amacımıza ulaşmamızı sağlayacaktır.
Saygılarımızla;

Doç Dr Türker Kılıç
Panel Konuları

1.Gün
•TND Başkanının Açılış Konuşması
•Toplantının Amaçları ve Biçimi
•Türkiye'de Nöroonkolojinin Tarihçesi
•Nöropatolojinin Günümüzdeki Durumu ve Hedefleri
•Meningiomlar
•Hipofiz Adenomları
•Vestibüler Schwannomlar
•Kraniofarengiomlar
•Metastazlar
•Medulloblastomlar
2.Gün
•Nörobilimci Olarak Nöroşirürjiyen
•Departman Planlamasında Nöroonkolojinin Yeri
•Nöroonkolojik Radyolojide Gelişmeler ve Araştırma Alanları
•Nöroonkolojide Radyoterapi
•Nöroonkolojide Kemoterapi
•Yüksek Evreli Glial Tümörler
•Düşük Evreli Glial Tümörler
•Intramedüller Spinal Tümörler
•Pineal Bölge Tümörleri
•Türk Nöroonkolojisinde Klinik Hizmet, Eğitim ve Bilimsel Araştırma: Durum ve Hedefler
•Nöroonkoloji Çalışma Gruplarının Oluşturulması ve Planın Belirlenmesi

TOPLANTI VE KONAKLAMA BİLGİLERİ

1-2 Aralık 2006
Konaklama ve Toplantı
Grand Cevahir Oteli
Darülaceze Cad.
Okmeydanı Şişli/İstanbul
Konaklama ücreti;
Tek kişilik oda 83 Euro/gece
Çift kişilik oda 94 Euro/gece
Ek yatak 33 Euro/gece
Katılım ücreti;
Uzman; 100 YTL
Asistan; 60 YTL

Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi
Yapı Kredi Bankası Bahçelievler Şubesi,
Şube Kod; 191-7 Hesap No; 1031524-2

 

   
 
© 2019 TURNOG. Tüm Hakları Saklıdır Gizlilik | Kullanım Şartları | Site Haritası  
 LookUs & Online Makale